رسم آنلاین دقیق‌ترین و باکیفیت‌ترین نقشه‌های بتنی در کوتاه‌ترین زمان

هم‌اکنون تجربه کنید

3-3-9-2 مقدار نیروی قائم ناشی از زلزله

مقدار نیروی قائم از رابطه (3-10) محاسبه می‌شود. در مورد بالکن‌ها و پیش‌آمدگی‌ها، این نیرو باید در هر دو جهت رو به بالا و رو به پایین و بدون منظور نمودن اثر کاهنده بارهای ثقلی در نظر گرفته شود.

(10-3) Fv=0.6AIW_p

در این رابطه:

A و I مقادیری هستند که برای محاسبه نیروی برشی پایه منظور شده‌اند.

W_p : در مورد بند الف بالا بار مدره و در مورد سایر بندها بارمرده به اضافه کل سربار است. نیروی قائم زلزله باید در هر دو جهت رو به بالا و رو به پایین جداگانه به سازه اعمال شود. در نظر گرفتن نیروهای قائم در جهت رو به بالا در طراحی پی ساختمان ضروری نیست.

برخی از قابلیت‌ها:
  • تیب بندی هوشمند
  • رسم جزئیات سازه بتنی
  • محاسبه لیستوفر میلگرد مصرفی
  • مطابق آخرین ویرایش مبحث نهم
  • ادامه ... »

ورود به سایت

مشخصات اشتباه وارد شده اند:

حساب جدیدی برای شما ایجاد شد و اکنون شما با آن وارد شده اید.

تا چند لحظه دیگر به یک ایمیل ارسال می‌کنیم که حاوی لینک تاییدیه ایمیل شما است. لطفاً علاوه بر Inbox پوشه‌های Spam/Junk را نیز نگاه کنید. بعد از تایید ایمیل‌تان می‌توانید برای حساب خود، رمز نیز اختصاص دهید.

از هم اکنون می‌توانید از تمام بخش‌های این سامانه استفاده نمایید.

لطفاً صبر نمایید...

خروج

در حال خارج شدن از حساب کاربری.

لطفاً چند لحظه صبر نمایید...

خارج شدن از حساب کاربری با موفقیت انجام شد.

این پیغام تا چند لحظه دیگر بسته خواهد شد...