ارسال فایل‌ها

اولین باری است که از این برنامه استفاده می‌نمایید، یا در استفاده از آن مشکل دارید؟ برای مطالعه راهنمای سریع استفاده اینجا کلیک کنید. حال فایل‌های مرتبط با ابزار انتخاب شده را اضافه نمایید. یا ابزار انتخاب شده را تغییر دهید. فایل‌های مرتبط دیگری اضافه نمایید، و فراموش نکنید که یک ابزار برای اجرا انتخاب نمایید. سپس تنظیمات را بازنگری کنید. یا ابزار را اجرا نمایید
همچنین می‌توانید ابزار انتخاب شده را تغییر دهید.
پروژه قفل می‌باشد. شما فقط می‌توانید پروژه را بازنگری کرده و نتایج را دریافت کنید.

انتخاب ابزار

ابزار مورد نظر را انتخاب کرده، یا چند فایل اضافه کنید شما می‌توانید ابزار انتخاب شده را تغییر دهید، یا
چند فایل اضافه کنید یا تنظیمات را بازنگری کنید یا ابزار را اجرا نمایید
پروژه قفل می‌باشد.
شما نمی‌توانید ابزار را تغییر دهید.
تنظیمات فوق بر اساس ابزار انتخاب شده به نمایش درآمده اند.

اجرای ابزار

تعدادی خطا وجود دارد. شما نمی‌توانید پروژه را اجرا نمایید. برای خواندن آنها اینجا کلیک کنید.
اگر شما با این میزان هزینه موافق هستید، کلید قبول هزینه را فشار دهید تا بتوانید ابزار را اجرا نمایید.
چند اخطار وجود دارد. اگر شما آنها را قبول دارید و با هزینه موافق هستید، کلید قبول اخطار و هزینه را فشار دهید تا بتوانید ابزار را اجرا نمایید. برای خواندن آنها اینجا کلیک کنید.
به پیغام‌ها و هزینه توجه کنید و آنگاه ابزار را اجرا نمایید.
البته شما می‌توانید تنظیمات را بازنگری کنید یا ابزار را تغییر دهید

کپی و ویرایش

کپی و ویرایش

پروژه جاری قفل شده است و شما نمی‌توانید آن را ویرایش کنید، لیکن می‌توانید از آن کپی گرفته و آن را ویرایش نمایید.

خطا

آخرین پروژه را باز کنیم؟

آخرین پروژه‌ی شما هنوز باز است و نیاز به اقدام دارد. آیا می‌خواهید آن را مجددا باز کنیم؟

کد پروژه: - تعداد فایل‌ها:

ورود به سایت

مشخصات اشتباه وارد شده اند:

حساب جدیدی برای شما ایجاد شد و اکنون شما با آن وارد شده اید.

تا چند لحظه دیگر به یک ایمیل ارسال می‌کنیم که حاوی لینک تاییدیه ایمیل شما است. لطفاً علاوه بر Inbox پوشه‌های Spam/Junk را نیز نگاه کنید. بعد از تایید ایمیل‌تان می‌توانید برای حساب خود، رمز نیز اختصاص دهید.

از هم اکنون می‌توانید از تمام بخش‌های این سامانه استفاده نمایید.

لطفاً صبر نمایید...

خروج

در حال خارج شدن از حساب کاربری.

لطفاً چند لحظه صبر نمایید...

خارج شدن از حساب کاربری با موفقیت انجام شد.

این پیغام تا چند لحظه دیگر بسته خواهد شد...