رسم آنلاین دقیق‌ترین و باکیفیت‌ترین نقشه‌های بتنی در کوتاه‌ترین زمان

هم‌اکنون تجربه کنید

6-3-2-1

بار زنده کف ها برای طراحی، به طور عمده بار گسترده یکنواختی است که در سراسر کف اثر داده می شود. حداقل مقدار این بارها، برای کاربری های مختلف، در جدول شماره 6-3-1 و در بندهای 6-3-2-2 تا 6-3-2-8 داده شده است. در به کارگیری این بار گسترده رعایت ضابطه بند 6-3-3 الزامی است.

علاوه بر آن کف ها باید بتوانند بار متمرکز مشخص شده در جدول شماره 6-3-2 را، بطور موضعی، تحمل نمایند. این بار در سطحی به ابعاد 15 سانتیمتر در 15 سانتیمتر وارد می شود و محل آن باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر را در عضو ایجاد کند. این بار، نباید هم زمان با بار یکنواخت به کف اثر داده شود.

برخی از قابلیت‌ها:
  • تیب بندی هوشمند
  • رسم جزئیات سازه بتنی
  • محاسبه لیستوفر میلگرد مصرفی
  • مطابق آخرین ویرایش مبحث نهم
  • ادامه ... »

ورود به سایت

مشخصات اشتباه وارد شده اند:

حساب جدیدی برای شما ایجاد شد و اکنون شما با آن وارد شده اید.

تا چند لحظه دیگر به یک ایمیل ارسال می‌کنیم که حاوی لینک تاییدیه ایمیل شما است. لطفاً علاوه بر Inbox پوشه‌های Spam/Junk را نیز نگاه کنید. بعد از تایید ایمیل‌تان می‌توانید برای حساب خود، رمز نیز اختصاص دهید.

از هم اکنون می‌توانید از تمام بخش‌های این سامانه استفاده نمایید.

لطفاً صبر نمایید...

خروج

در حال خارج شدن از حساب کاربری.

لطفاً چند لحظه صبر نمایید...

خارج شدن از حساب کاربری با موفقیت انجام شد.

این پیغام تا چند لحظه دیگر بسته خواهد شد...