رسم آنلاین دقیق‌ترین و باکیفیت‌ترین نقشه‌های بتنی در کوتاه‌ترین زمان

هم‌اکنون تجربه کنید

6-3-2-3

کفهای تعمیرگاهها، کارخانجات، کارگاههای صنعتی و فضاهائی از این قبیل که دارای تجهیزات و یا کاربریهای خاص می باشند، باید برای بار زنده متناسب با کاربری خود طراحی شوند. این بارها باید با انجام مطالعات خاص تعیین شوند، ولی مقدار آنها در هیچ حالت نباید کمتر از 400 دکانیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود. در صورت عدم دسترسی به اطلاعات کافی، این کفها باید حداقل برای بارهای داده شده در جدول شماره 6-3-1 طراحی شوند.

برخی از قابلیت‌ها:
  • تیب بندی هوشمند
  • رسم جزئیات سازه بتنی
  • محاسبه لیستوفر میلگرد مصرفی
  • مطابق آخرین ویرایش مبحث نهم
  • ادامه ... »

ورود به سایت

مشخصات اشتباه وارد شده اند:

حساب جدیدی برای شما ایجاد شد و اکنون شما با آن وارد شده اید.

تا چند لحظه دیگر به یک ایمیل ارسال می‌کنیم که حاوی لینک تاییدیه ایمیل شما است. لطفاً علاوه بر Inbox پوشه‌های Spam/Junk را نیز نگاه کنید. بعد از تایید ایمیل‌تان می‌توانید برای حساب خود، رمز نیز اختصاص دهید.

از هم اکنون می‌توانید از تمام بخش‌های این سامانه استفاده نمایید.

لطفاً صبر نمایید...

خروج

در حال خارج شدن از حساب کاربری.

لطفاً چند لحظه صبر نمایید...

خارج شدن از حساب کاربری با موفقیت انجام شد.

این پیغام تا چند لحظه دیگر بسته خواهد شد...