رسم آنلاین دقیق‌ترین و باکیفیت‌ترین نقشه‌های بتنی در کوتاه‌ترین زمان

هم‌اکنون تجربه کنید

6-7-1-9-4 سیستم دوگانه یا ترکیبی

نوعی سیستم سازه ای است که در آن:

الف - بارهای قائم عمدتاً توسط قابهای ساختمانی تحمل می‌شوند.

ب- مقاومت در برابر بارهای جانبی توسط مجموعه ای از دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده همراه با مجموعه ای از قابهای خمشی صورت می‌گیرد. سهم برشگیری هریک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات تعیین می‌شود. در این سیستم، قابهای مهاربندی شده و قابهای خمشی را میتوان به صورتهایی که در سیستم‌های بند‌های 6-7-1-9-2 و 6-7-1-9-3 عنوان شده، به کار برد و دیوارهای برشی بتن آرمه را نیز به صورت متوسط یا ویژه به کار گرفت.

پ- قابهای خمشی مستقلاً قادرند حداقل 25 درصد نیروی جانبی وارد به ساختمان را تحمل کنند.

**تبصره 1: **در ساختمان های کوتاهتر از هشت طبقه و یا با ارتفاع کمتر از 30 متر، به جای توزیع بار به نسبت سختی عناصر باربر جانبی، میتوان دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده را برای 100 درصد بار جانبی و مجموعه قابهای خمشی را برای 30 درصد بار جانبی طراحی کرد.

تبصره 2: به کارگیری قابهای خمشی بتنی و فولادی معمولی برای باربری جانبی در این سیستم مجاز نمی‌باشد و در صورت استفاده از این نوع قاب، سیستم از نوع قاب ساختمانی ساده، بند 6-7-1-9-2 ، محسوب خواهد شد.

تبصره 3: درصورتی که سیستمی ضابطه ردیف پ را برآورده نکند، سیستم دوگانه محسوب نشده و جزو سیستم قاب ساختمانی ساده، بند 6-7-1-9-2 ، منظور می‌گردد.

برخی از قابلیت‌ها:
  • تیب بندی هوشمند
  • رسم جزئیات سازه بتنی
  • محاسبه لیستوفر میلگرد مصرفی
  • مطابق آخرین ویرایش مبحث نهم
  • ادامه ... »

ورود به سایت

مشخصات اشتباه وارد شده اند:

حساب جدیدی برای شما ایجاد شد و اکنون شما با آن وارد شده اید.

تا چند لحظه دیگر به یک ایمیل ارسال می‌کنیم که حاوی لینک تاییدیه ایمیل شما است. لطفاً علاوه بر Inbox پوشه‌های Spam/Junk را نیز نگاه کنید. بعد از تایید ایمیل‌تان می‌توانید برای حساب خود، رمز نیز اختصاص دهید.

از هم اکنون می‌توانید از تمام بخش‌های این سامانه استفاده نمایید.

لطفاً صبر نمایید...

خروج

در حال خارج شدن از حساب کاربری.

لطفاً چند لحظه صبر نمایید...

خارج شدن از حساب کاربری با موفقیت انجام شد.

این پیغام تا چند لحظه دیگر بسته خواهد شد...