رسم آنلاین دقیق‌ترین و باکیفیت‌ترین نقشه‌های بتنی در کوتاه‌ترین زمان

هم‌اکنون تجربه کنید

زون دیوار برشی

در مجموعه‌ی کمک طراح سازه به هر قسمت از دیوار برشی که بصورت یکپارچه فرض می‎گردد و مورد طراحی قرار می‎گیرد زون دیوار برشی اطلاق می‌کنیم. هر زون دیوار برشی در حدفاصل دوطبقه می‌باشد که از لحاظ مدل میتواند مش شده باشد، این زون دیوار برشی ربطی به پایرها ندارد ولی در صورتی که شامل هر پایری باشد تمامی المان های هم پایر در آن طبقه را شامل می‌شود.

زونهای دیوار برشی دوبعدی هستند که بصورت خطی ای ساده یا دارای بازشدگی باشد.

دیوار برشی‌های سه بعدی که بصورت مقطع دو بعدی هستند ( مانند دیواربرشی های L یا U یا T ) نیز می‌توانند زون دیوار برشی سه بعدی در نظر گرفته شوند، این زونهای سه بعدی از لحاظ رسم نقشه ها با کمی دشواری روبرو هستند ولی در صورتی که صحیح رسم شوند، از لحاظ اجرایی بسیار به نفع خواهند بود و از ناهماهنگی های نقشه ها به شدت می‌کاهند

کلمات مرتبط

برخی از قابلیت‌ها:
  • تیب بندی هوشمند
  • رسم جزئیات سازه بتنی
  • محاسبه لیستوفر میلگرد مصرفی
  • مطابق آخرین ویرایش مبحث نهم
  • ادامه ... »

ورود به سایت

مشخصات اشتباه وارد شده اند:

حساب جدیدی برای شما ایجاد شد و اکنون شما با آن وارد شده اید.

تا چند لحظه دیگر به یک ایمیل ارسال می‌کنیم که حاوی لینک تاییدیه ایمیل شما است. لطفاً علاوه بر Inbox پوشه‌های Spam/Junk را نیز نگاه کنید. بعد از تایید ایمیل‌تان می‌توانید برای حساب خود، رمز نیز اختصاص دهید.

از هم اکنون می‌توانید از تمام بخش‌های این سامانه استفاده نمایید.

لطفاً صبر نمایید...

خروج

در حال خارج شدن از حساب کاربری.

لطفاً چند لحظه صبر نمایید...

خارج شدن از حساب کاربری با موفقیت انجام شد.

این پیغام تا چند لحظه دیگر بسته خواهد شد...