رسم آنلاین دقیق‌ترین و باکیفیت‌ترین نقشه‌های بتنی در کوتاه‌ترین زمان

هم‌اکنون تجربه کنید

چند نوع بار قائم زلزله در سازه داریم؟

بارهای قائم زلزله به طور کلی به دو دسته کلی تقسیم می‌گردند،

  1. بار قائم مربوط به طره ها و پیش آمدگی ها
  2. سایر بارهای قائم تعریف شده در آیین نامه

فرق این دو بخش آن است که برای اعمال بار قائم طره ها در حالت رو به بالا باید اثرات بارهای ثقلی متناظر را حذف نماییم در حالی که برای سایر بارهای قائم اینطور نیست و بار قائم در هر دو جهت با تمام بارهای ثقلی خود جمع می‌گردد.

برخی از قابلیت‌ها:
  • تیب بندی هوشمند
  • رسم جزئیات سازه بتنی
  • محاسبه لیستوفر میلگرد مصرفی
  • مطابق آخرین ویرایش مبحث نهم
  • ادامه ... »

ورود به سایت

مشخصات اشتباه وارد شده اند:

حساب جدیدی برای شما ایجاد شد و اکنون شما با آن وارد شده اید.

تا چند لحظه دیگر به یک ایمیل ارسال می‌کنیم که حاوی لینک تاییدیه ایمیل شما است. لطفاً علاوه بر Inbox پوشه‌های Spam/Junk را نیز نگاه کنید. بعد از تایید ایمیل‌تان می‌توانید برای حساب خود، رمز نیز اختصاص دهید.

از هم اکنون می‌توانید از تمام بخش‌های این سامانه استفاده نمایید.

لطفاً صبر نمایید...

خروج

در حال خارج شدن از حساب کاربری.

لطفاً چند لحظه صبر نمایید...

خارج شدن از حساب کاربری با موفقیت انجام شد.

این پیغام تا چند لحظه دیگر بسته خواهد شد...