رسم آنلاین دقیق‌ترین و باکیفیت‌ترین نقشه‌های بتنی در کوتاه‌ترین زمان

هم‌اکنون تجربه کنید

مشخصات فني تيرچه هاي بتنی پيش ساخته

( مطابق نشريه 94 برنامه و بودجه )

 1. حداقل ضخامت بتن در روي بلوك,5cm است.(يا 112 فاصله محور به محور تيرچه ها)
 2. براي سقف معمولي با ضخامت 14cm,140ليتر بتن در هر مترمربع مورد نياز است اين در حاليست كه در سقف هاي اجرا شده با تيرچه وبلوك,اين مقدار به حدود متوسط 60 ليتر در هر متر مربع كاهش مي يابد.
 3. سقف هاي اجرا شده با تيرچه وبلوك , در مواردي كه بار يكنواخت روي سقف عمل نمايد, بسيار مناسب اند ولي در صورتي كه بار منفرد سنگين يا متحرك و مرتعشي باشد, نبايد سقف تيرچه وبلوك بكار رود, براي كف پاركينگ ها در صورتيكه بار چرخ بيش از 750kgباشد, سقف تيرچه و بلوك مورد استفاده قرار نمي گيرد.
 4. در اين نوع سقف ها,تيرچه ها به فاصله حداكثر 70cm (محور تا محور) كنار هم و در امتداد دهانه كوتاهتر سقف قرار مي گيرند.
 5. عرض تيرچه ها نبايد از 10cm كوچكتر باشد و نيز نبايد از 27 برابر ضخامت كل سقف كمتر باشد.
 6. حداقل فاصله دو بلوك دو طرف يك تيرچه ,پس از نصب نبايد كمتر از 6.5cm باشد.
 7. ضخامت سقف براي تيرهاي با تكيه گاه ساده ≥ 120 ×دهانه ضخامت سقف براي تيرهاي يكسره تكيه گاه هاي گيردار ≥ 126 ×دهانه در سقف هايي كه مساله خيز مطرح نباشد مقادير بالا تا 135 دهانه نيز كاهش مي يابد.

 8. حداكثر دهانه مورد پوشش سقف با تيرچه هاي منفرد نبايد از 8m بيشتر شود (در جهت اطمينان 7m ) ودر صورت وجود سربارهاي زياد و يا دهانه بيش از 7m از تيرچه هاي مضاعف استفاده شود.

 9. سطح مقطع ميلگرد كششي براي فولاد نرم , از 0.0025 , و براي فولاد نيم سخت و سخت از 0.0015 برابر سطح مقطع جان تير نبايد كمتر باشد.ونيز از 2.5% سطح مقطع جان تير بيشتر نشود. 16mm ≥ قطر ميلگرد كششي ≥ 8mm اگر ضخامت بتن پاشنه 5.5cm يا بيشتر باشد, حداكثر مقدار بالا به 20mm افزايش مي يابد.

 10. فاصله ميلگرد كششي از لبه جانبي بتن پاشنه تيرچه , به شرط وجود بلوك , نبايد از 10mm كمتر و از اسطح پايين تيرچه نبايد از 15mm كمتر باشد.در صورتيكه اين تيرچه ها در محيط هاي باز ادامه يابند, اجراي يك لايه اندود ماسه و سيمان پر مايه به ضخامت حداقل 15mm در زير پوشش ضروري است.

 11. As<=0.0015bw.t

  • As : سطح ميلگرد عرضي
  • bw : عرض جان مقطع
  • t : فاصله دو ميلگرد عرضي متوالي
 12. قطر ميلگردهاي عرضي از 5mm تا 10mm متغير است و °45 ≥ θ ≥ °30

 13. فاصله ميلگردهاي عرضي متوالي در تيرچه ها , حداكثر 20cm است.

 14. قطر ميلگرد بالايي تيرچه هاي ماشيني :

  • براي L=3.0m ← 6mm
  • براي L=3.0~4.0m ← 8mm
  • براي L=4~5.5m ← 10mm
  • براي L=5.5~7.0m ← 12mm
 15. قطر ميلگردهاي كمكي اتصال 6mm ميباشد كه در فواصل 40 تا 100 سانتي از يكديگر نصب ميشوند.

 16. ضخامت بتن پاشنه 4.5 تا 5 سانتيمتر است و عرض آن 10 تا 16 سانتيمتر است.

 17. حداقل تاب فشاري بتن پاشنه , 250 kg/cm² است.

 18. مواد تشكيل دهنده بتن پاشنه تيرچه ← شن وماسه تا 12mm ← 1200lit؛ سيمان 300-400 كيلوگرم باز كردن قالبها بعد از 24 تا 48 ساعت مقاومت عملي بتن تيرچه در مدت 10 روز.

 19. عرض بلوك معمولا 20 تا 25cm

  • وزن بلوك سفالي 7kg
  • وزن بلوك بتني با مصالح رودخانه اي 11 تا 17kg
 20. قطر ميلگرد افت و حرارتي براي ميلگرد ساده , دست كم 5mm و قطر ميلگرد افت و حرارتي براي ميلگرد با مقاومت بالا 4mm

 21. حداكثر فاصله بين دو ميلگرد افت و حرارتي 25cm است.ميلگرد بالايي تيرچه در صورتي كه داخل دال 5cm بالايي قرار گيرد بعنوان ميلگرد افت و حرارتي منظور ميشود.

 22. با وجود طرح تيرچه ها با فرض تكيه گاه ساده , لازم است فولادي معادل 0.15 سطح مقطع فولاد وسط دهانه (فولاد كششي) در روي تكيه گاه اضافه گردد. ( حداقل تا فاصله 15 دهانه آزاد از تكيه گاه به طرف داخل دهانه ادامه يابد ) ( در آيين نامه امريكا اين مقدار 0.25Ln براي دهانه انتهايي و 0.3Ln دهنه داخلي از هر طرف )

 23. براي جلوگيري از پيچش تيرهاي T و براي توزيع يكنواخت بار روي تيرچه و بلوك و در محلهايي كه بار منفرد موجود است , كلاف مياني بتني در جهت عمود بر تيرچه ها تعبيه ميشود.حداقل عرض كلاف مياني , برابر عرض بتن پاشنه تيرچه و ارتفاع أن برابر ارتفاع سقف است. براي دهانه كمتر از 4m و بار زنده سقف كمتر از 350 kg/cm² به كلاف مياني نيازي نيست.

  • اگر LL≤350kg/cm² و L≥4m ← يك كلاف مياني
  • اگر LL≥350kg/cm² و L=4~7m ← دو كلاف مياني
  • و L≥7m ← سه كلاف مياني
  • حداقل سطح مقطع آهن هاي طولي كلاف برابر نصف مقادير ميلگرد كششي تيرچه هاست.
  • در مورد ميلگرد آجدار اين مقدار 6mm ودر مورد ميلگرد ساده 8mm است.
  • آيين نامه امريكا پيشنهاد مي دهد كه از ميلگرد Ф12 يكي در بالا و يكي در پايين كلاف استفاده شود.
 24. فاصله شمع بندي و قالب بندي در جهت عمود بر تيرچه ها 1 الي 1.2 متر است. (با خيز مناسب 1200 دهانه به طرف بالا )

برخی از قابلیت‌ها:
 • تیب بندی هوشمند
 • رسم جزئیات سازه بتنی
 • محاسبه لیستوفر میلگرد مصرفی
 • مطابق آخرین ویرایش مبحث نهم
 • ادامه ... »

ورود به سایت

مشخصات اشتباه وارد شده اند:

حساب جدیدی برای شما ایجاد شد و اکنون شما با آن وارد شده اید.

تا چند لحظه دیگر به یک ایمیل ارسال می‌کنیم که حاوی لینک تاییدیه ایمیل شما است. لطفاً علاوه بر Inbox پوشه‌های Spam/Junk را نیز نگاه کنید. بعد از تایید ایمیل‌تان می‌توانید برای حساب خود، رمز نیز اختصاص دهید.

از هم اکنون می‌توانید از تمام بخش‌های این سامانه استفاده نمایید.

لطفاً صبر نمایید...

خروج

در حال خارج شدن از حساب کاربری.

لطفاً چند لحظه صبر نمایید...

خارج شدن از حساب کاربری با موفقیت انجام شد.

این پیغام تا چند لحظه دیگر بسته خواهد شد...